Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Thực hiện theo công văn số: 210/PGDĐT-NGLL của phòng GD và ĐT huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Sáng ngày 26/10/2020 trường tiểu học Trần Đình Tri tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

122637940_1826697770818912_4243805111079581507_n

Tham dự buổi lễ phát động có cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Như – BTCB –  Hiệu trưởng, thầy giáo Nguyễn Hờn – Phó bí thư CB – PHT nhà trường, các thầy cô giáo là giáo viên chủ nhiệm các khối lớp cùng hơn 500 em học sinh toàn trường.

122461959_806435250190298_5632866698651895528_n

Việc phát triển thói quen đọc sách nhằm giúp HS xây dựng thói quen đọc, kỹ năng đọc để các em phát triển nhân cách tích cực là một trong những giải pháp có tính chiến lược, thực hiện thành công mục tiêu của chương trình GD phổ thông mới. Một trong những mục tiêu của đổi mới chương trình GD phổ thông là giúp HS phát triển năng lực tự học, biết thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau và ngày càng đa dạng, phong phú để có năng lực học tập suốt đời

122959469_767404230772692_8834287322997071379_n 122435025_774510249773817_629318220062670320_n

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò, ý nghĩa của việc học tập; đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập vì sự phát triển toàn diện của bản thân, tạo ra hình thức học tập phù hợp như: học tập ở trường, qua sách vở, cùng học lẫn nhau… Đây là nội dung quan trọng để nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.