Liên đội Trường TH Trần Đình Tri nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII. 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sảnViệt Nam (03/2/1930 – 03/2/2021), chào mừng thành công Đại hội Đại  biểu toàn quôc của Đảng lần thứ XIII , 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sáng ngày 1/02/2021 ban tuyên giáo, hội CCB, Đoàn thanh niên xã phối hợp với trường TH Trần Đình Tri tổ chức nói chuyện truyền thống về lịch sử về đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tham gia buổi nói chuyện có 585 học sinh cùng toàn bộ các thầy giáo, cô giáo nhà trường.

Picture1

Trực tiếp nói chuyện giao lưu với thế hệ trẻ nhà trường, Đồng chí Lê Văn Ngưu Bí thư Đảng ủy xã giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đã khắc họa trong tâm trí thế hệ trẻ của nhà trường hôm nay những chiến công lẫy lững, những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa.

H2

Đồng chí Lê Văn Ngưu – BT Đảng Uỷ xã đang nói chuyện truyền thống dưới cờ.

Buổi nói chuyện đã khơi dậy trong các em truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và hành động của Đội viên – thiếu niên trong công cuộc xây dựng và  bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

h3

Đại diện các ban ngành Đoàn thể xã cũng có về tham dự