Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 27: Quy định đánh giá học sinh tiểu học 04-09-2020 Tải về
2 Thông tư 28: Ban hành Điều lệ Trường tiểu học 04-09-2020 Tải về
3 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 31-03-2020 Tải về
4 Thông tư 22 qui định “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC” 22-09-2016 Thông tư 22 qui định "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC" Tải về
5 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
6 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
7 Thông tư Đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học 23-11-2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Tải về
8 Thể thức văn bản 19-01-2011 Tải về
9 ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TH 30-12-2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Tải về
10 luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gày 30-5-2019 Tải về
11 Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 Ngày 24 tháng 10 năm 2019 Tải về
12 Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường Ngày 21 tháng 9 năm 2020 Tải về
13 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế Ngày 22 tháng 10 năm 2019 Tải về
14 Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 và tuyên truyền Luật Giáo dục Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Tải về
15 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM Ngày 16 tháng 5 năm 2012 Tải về
16 Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Quảng Nam năm 2019 Ngày 23-10-2019 Tải về